Privacyverklaring

Stichting Schrijf je Blij  is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

Stichting Schrijf je Blij
p/a Papaverstraat 2
8012 EB Zwolle

Stichting Schrijf je Blij is telefonisch te bereiken via 06-51515897 of per mail: info@schrijfjeblij.com

Welke persoonsgegevens verwerkt Stichting Schrijf je Blij?

Stichting Schrijf je Blij verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Geslacht
  • Eventuele voorkeuren voor correspondentiepartners

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Stichting Schrijf je Blij persoonsgegevens?

Stichting Schrijf je Blij verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
  • Je te informeren over wijzigingen van onze aanpak.
  • Je de mogelijkheid te bieden in te kunnen loggen op onze website.

Hoe lang bewaart Stichting Schrijf je Blij persoonsgegevens?

Stichting Schrijf je Blij bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. 

Deelt Stichting Schrijf je Blij persoonsgegevens met derden?

Stichting Schrijf je Blij verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. 

Welke cookies, of vergelijkbare technieken, gebruikt Stichting Schrijf je Blij?

Stichting Schrijf je Blij  gebruikt alleen technische en functionele cookies en analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou hebben in een computerbestand naar jou of een ander, in jouw opdracht, te sturen.

Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@schrijfjeblij.com.

Hoe beveiligt Stichting Schrijf je Blij persoonsgegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en treffen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Delen met je netwerk?