Lokale Actiegroep (LAG) LEADER Noord Overijssel ondersteunt POST!

Heel blij zijn we met de positieve beslissing van LAG* om onze aanvraag voor het project POST! positief te honoreren. Met het bedrag waarmee LAG ons ondersteunt, kunnen we weer 100 ouderen die graag met elkaar willen corresponderen aan een startpakketje helpen. 

Enkele reacties vanuit de beoordelingscommissie: 

  • Schrijf je blij. Prachtig project! Goed dat ze de samenwerking met Welzijn, buurtkamers etc. zoeken, want het bekend maken van alles wat er op dit moment aan initiatieven ontstaat is een kunst op zich. Ik zou ook de verzorgingstehuizen hier zeker ook bij meenemen, is ook een mooie activiteit die mensen nu nog kunnen doen.
  • Geweldig idee, en heel mooie praktische opzet. Actueler dan ooit in virustijd ook. Mooi dat het project inzet op pen en papier, dat maakt het voor iedereen toegankelijk , en voorkom je een schifting tussen mensen die wel of geen email, smartphone, gebruiken. Juist de wat op de achtergrond rakende groep zonder veel digitale handigheid wordt nu bereikt, zo lijkt me. Lager tempo in communicatie kan ook juist extra zorgvuldige aandacht voor elkaar betekenen. Sociale kwaliteit versterkend met een uitroepteken dus. Tevens ziet de begroting er heel realistisch uit, mooi dat op heel concrete zaken wordt ingezet. 
  • Post!!: mooi maatschappelijk initiatief, nog onduidelijk hoe het precies gaat lopen, wel een goed idee. Positief.

*De LAG bestaat uit vertegenwoordigers vanuit landbouw, toerisme, landschap, onderwijs, ondernemers, dorpsbelangen, jongeren, cultuur, zorg en overheden(gemeenten en waterschappen) 

Delen met je netwerk?